سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

امتزاج

ورودی

  

توضیح

وقتی حروف دو یا چند متن را با هم مخلوط کنیم، امتزاج صورت گرفته است.

فایده :  امتزاج اسماء الله و نام طالب و خواهان آن برای قدرت و برکت گرفتن.

نکته : برای امتزاج باید دو یا سه متن را در ورودی‌ها وارد کنید.

ممزوج