سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

بسط

ورودی

بسط مورد نظر :

  

توضیح

تغییر در حروف با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های آن حروف را بسط می‌گویند.
بسط انواع و اقسام زیادی دارد و تقریبا هر روش نامتعارفی را در این دسته قرار می‌دهند.

بسط