سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

تکسیر

ورودی

تکسیر دلخواه :

  

توضیح

به جابجایی حروف، طبق نظم خاصی تکسیر گفته می‌شود.

غریزه‍ برگردان تکسیر است، یعنی روش آن دقیقا برعکس تکسیر است.

زمام : وقتی تکسیر را برای نتیجه آن تکرار می‌کنیم، وقتی به عبارت اولی میرسیم، سطر قبل از آخر را زمام گویند.

فایده : از این روش برای درهم‌آمیختن و مخلوط کردن کلمات یا درهم ریختن یک عبارت استفاده می‌شود.

تکسیر