سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

لقط

ورودی

خانه شروع :

عدد گام :

  

توضیح

لقط : چیدن یا برداشت حروف از متن، با ترتیبی خاص

لقط متصل : ادامه برداشت تا تمام شدن حروف

لقط منفصل : انجام عملیات لقط تنها یکبار تا انتهای متن

لقط