سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

اساس و نظیره‍

ورودی

دایره حرف :

دایره حرف متناظر :

  

توضیح

اساس : حرفی که شما قسمت گرفتن حروف اطراف آن را دارید.
نظیره‍ : حرف زیر اساس در جدول 2 ردیفی
غریزه‍ : حرف زیر اساس در جدول 2 ردیفی بازگشتی
متناظر : تبدیل دایره حرفِ متن
جابجایی : حروف اطراف حرف اساس

فایده : استفاده در تبدیلات حروف و جفر.

اساس

نظیره‍ :

غریزه‍ :

جابجایی

ترقی :

تنزل :

ترفع :

مساوات :

متناظر

متناظر :