سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

استنطاق

ورودی

دایره حرف :

  

توضیح

یعنی اینکه بخواهیم عدد را ناطق کنیم (با تبدیل آن به حرف)

در دو روش قاعده‌مند و خاص انجام می‌شود.

فایده : استفاده در اسماء مربوط به الواح و غیر آن.

استنطاق قاعده‌مند

استنطاق مکانی :

استنطاق کبیر :