سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

اعمال ریاضی

ورود

ورودی عدد :

عدد ملاک :

  

توضیح

انجام 4 عمل اصلی ریاضی یعنی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم بر روی عدد دلخواه بنابر عدد ملاک.
و نیز گرفتن طرح و اسقاط و باقی‌مانده از آن دو عدد.

اعمال اربعه

جمع :

تفریق :

ضرب :

تقسیم :

سایر اعمال

باقی‌مانده :

اسقاط :

طرح و اسقاط :