سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

حساب

ورودی

دایره حرف :

دایره عدد :

  

توضیح

از این بخش برای تبدیل کلمه و حرف به عدد استفاده می‌شود.

فایده : برای تهیه ذکرهای مناسب هر عملی، باید عدد ذکر را از طریقی خاص بدست آورد.

محاسبات

محاسبه :

مدخل مجموعی :

رد به آحاد :

تعداد حروف :

تعداد نقاط :