سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

دَور

ورودی

  

توضیح

حروفی که در اطراف و دور حرف دلخواه ما وجود دارد را حرف دور می‌گویند.

فایده : تبدیل حروف برای دست‌یابی به مستحصله در جفر.

دور :

نفس حرف :

ترقی :

تنزل :

ترفع :

مساوات :

نظیره‍ ابجدی :

نظیره‍ اهطمی :

نظیره‍ ابتثی :

نظیره‍ ایقغی :