سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

درباره

بسم الله الرحمن الرحیم

سامانه «سفید»، نرم‌افزار «حساب جفر» است که به صورت آنلاین و تحت وب ارائه شده است.

شما باید اسم ابجد را تا به حال شنیده باشید. ابجد روشی است برای تبدیل یک کلمه به عدد. این روش مربوط است به علم حروف و جفر که علمای اسلامی از آن بسیار استفاده می‌کردند.

در سامانه سفید (حساب جفر آنلاین) شما شاهد این هستید که روش‌ها و فرمول‌هایی که در این علم به کار می‌رود، برای به راحتی در دسترس است.

مزیت مهم نسخه آنلاین، قابلیت اجرا بر روی تمامی دستگاه‌ها می‌باشد.

این سامانه به صورت کاملا رایگان طراحی و پیاده‌سازی شده، که امید است بهترین نرم‌افزار مورد استفاده در این زمینه باشد.

تغییرات این نسخه : 0.18.0

 • افزودن بخش واژه یاب
 • واژه یابی برای کلمات 2 تا 8 حرفی

امکانات

بخش اصلی

بخش «حساب»

 • محاسبه مقدار عددی کلمات و عبارات و به 1264 روش مختلف (با توجه به ضرب شدن دوایر حروف و عدد)
 • محاسبه مدخل مجموعی، رد به آحاد، تعداد حروف، تعداد نقاط

بخش «استنطاق»

 • تبدیل عدد به حروف با قواعد خاص خود
 • استنطاق مکانی
 • استنطاق کبیر

بخش «اساس و نظیره‍»

 • اساس و نظیره‍
 • اساس و غریزه‍
 • متناظر
 • جابجایی حروف : ترقی، تنزل، ترفع، مساوات

بخش «اعمال ریاضی»

 • اعمال اربعه : ضرب - تقسیم - جمع - تفریق
 • سایر اعمال : باقی‌مانده - اسقاط - طرح و اسقاط

بخش «دور»

 • بدست آوردن دور کبیر برای هر تعداد حرف

بخش «تفکیک»

 • عناصر : آتش، باد، آب، خاک
 • شدت عناصر
 • خواص : گرم، سرد، خشک، تر
 • شدت خواص
 • ابجد وضعی : فرد، زوج
 • نورانی و ظلمانی
 • شمسی و قمری
 • ناطق و صامت
 • خواتیم و متصلات
 • جنسیت : مذکر و مؤنث
 • ملفوظی، ملبوبی، مسروری
 • ابجد کبیر : یکان، دهگان، صدگان، هزارگان
 • دایره اوتاد : حیوان، نبات، معدن
 • دایره کواکب : زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر
 • دایره افلاک : فلک الافلاک، فلک ثوابت، زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر
 • ایام هفته
 • جهات اربعه (چهارگانه) : شمال، جنوب، شرق، غرب
 • تواخی (دارای حرف هم‌شکل) و غیر تواخی (بدون حرف هم‌شکل)
 • تاج، حربه، عمود و کرسی
 • سعد، نحس و ممتزج

ابزار

بخش «تکسیر»

 • تکسیر مؤخر و صدر تا زمام
 • تکسیر صدر و مؤخر تا زمام
 • غریزه‍ مؤخر و صدر تا زمام
 • غریزه‍ صدر مؤخر تا زمام

بخش «امتزاج»

 • امتزاج تا سه عبارت

بخش «لقط»

 • لقط متصل و منفصل با امکان انتخاب خانه شروع و گام

بخش «بسط»

 • بسط ملفوظی
 • بینه
 • معکوس
 • حذف مکرر
 • تنصیف
 • تضعیف
 • بسط موازی
 • طروح سته

بخش «رمزنگاری»

 • رمزنگاری : کسری - کبیر - ایقغی
 • رمزبرداری کسری
 • رمزبرداری کبیر

بخش «حرکت گذاری»

 • طبق دو دایره اهطم و اجهب

فال ابجدی

بخش «فال‌های خود شخص»

 • طالع
 • کوکب طالع
 • طبع شخص
 • روش نوشتن دعا

بخش «فال‌های همسر»

 • طالع ازدواج
 • دانستن احوال زنان
 • دوستی میان زن و مرد
 • عاقبت ازدواج
 • زندگی با هم تا آخر عمر
 • فرزنددار شدن : 3 روش
 • علت اولاددار نشدن
 • جنس جنین
 • زمان مرگ همسر : 2 روش

بخش «فال‌های بیماری و رنج»

 • طالع پریان
 • سحر شدن
 • منشأ بیماری : 2 روش
 • تشخیص بیماری و درمان
 • احوال مریض : 5 روش
 • لوح حیات و ممات بیمار : 3 روش

بخش «دیگر فال‌های ابجدی»

 • ضمیر سائل
 • غالب و مغلوب
 • زمان شروع کار
 • حاجت روایی
 • اقامت
 • رفع اختلاط
 • دستگیری سارق
 • ادامه شراکت
 • وضع غایب : 3 روش

واژه‌یاب

 • یافتن کلمات 2 تا 8 حرفی

دایره‌ها

دایره‌های حرف : 80 دایره : ابجد، ابتث، اهطم، ایقغ، ابجد مغاربه، ابتج، اجهب، اجهز، اجهز 2، اجعف، اجنذ، اجذش، ادجه، ادزی، ادثت، اهوی، اوزی، اویل، اویل 2، اوکع، اوضک، ازمق، ازمق 2، احجش، احزط، احطم، احمد، احسی، احسن، احست، اطفذ، اطفذ2، ایقغ 2، ایقغ 3، ایقغ 4، اکشب، اکشج، اکذق، الهط، الثب، الثو، اموس، امذب، امذط، انسج، انسغ، انظب، انظل، اسبع، اسغن، اعجص، اعهط، اعلی، افهش، افوت، افطم، افسج، اصزخ، اقبر، اقیغ، اقطظ، ارکب، ارلد، ارغی، اشمه، اتجخ، اتسح، اثفک، اثصم، اخقن، اذشف، اضثر، اضخت، اظذث، اغبظ، اغظض، سوره 1.حمد، سوره 112.اخلاص، نادعلی

دایره‌های عدد : 25 دایره : کبیر، معکوس، وضعی، افلاکی، صغیر، بروجی، ابجد ادریسی، ابجد عدد وسط، ابجد ثانی، ابجد علوی، ابجدی از امیرالمؤمنین ع، ابجد شعیب ع، ابجد نبوی، ابتث آدم ع، ابتث امیر ع، ابتث امام صادق ص، اهطم مرتبه، اهطم هجا، اهطم فیثاغورث، اهطم دانیال ع، اهطم وسطی، اهطم مثلثلات، اهطم وسیط، اهطم وسیط دوم، ایقغ یوشع بن نون ع


تغییرات نسخه‌ها

تغییرات این نسخه : 0.18.0

 • افزودن بخش واژه یاب
 • واژه یابی برای کلمات 2 تا 8 حرفی


تغییرات این نسخه : 0.16.3

 • افزودن بخش فال ابجدی
 • افزودن صفحه فال‌های خود شخص
 • افزودن صفحه فال‌های همسر
 • افزودن صفحه فال‌های بیماری و رنج
 • افزودن صفحه دیگر فال‌های ابجدی


تغییرات این نسخه : 0.12.3

 • افزودن صفحه تکسیر و غریزه‍
 • افزودن صفحه امتزاج
 • افزودن صفحه لقط
 • افزودن صفحه بسط
 • افزودن صفحه رمز نگاری
 • افزودن صفحه حرکت گذاری
 • بهبود ظاهر منوها


نسخه 0.6.2

 • افزودن صفحه اعمال ریاضی
 • افزودن صفحه دور
 • افزودن صفحه تفکیک


نسخه 0.3.1

 • رفع مشکل استنطاق


نسخه 0.3.0

 • افزودن صفحه حساب
 • افزودن صفحه استنطاق
 • افزودن صفحه اساس و نظیره‍