سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

فال

از روش‌هایی در زمینه طلب پاسخ از باری تعالیٰ وجود دارد و کارکرد ساده‌ای هم دارد، فال است.

از مزایای مهم این روش ـ همانطور که گفته شد ـ سادگی آن است که هرکسی می‌تواند از آن استفاده کند و جواب خود را بگیرد.

فال ابجدی : فال با استفاده از محاسبات ابجد

فال‌ها انواع مختلفی دارند.

برخی بنابر محاسبات ابجدی هستند و برخی با استفاده از جداولی، فال را بدست می‌آورند.

که البته آنچه در این زمینه مهم است، حالت معنوی فالگیرنده است که این توانایی را داشته باشد که عالم بالا متصل شود تا خدای متعال او را از این طریق و روش به حقیقت راهنمایی نماید.

صحت جواب کاملا وابسته به این است که چه روشی را انتخاب می‌کنید و اینکه کدام خانه را از فال‌های جدولی انتخاب می‌کنید