سامانه سَفید : حساب جفر آنلاین

درباره

حساب جفر نرم‌افزاری است که سال‌ها در ساخت آن مطالعه و تحقیق و برنامه‌نویسی شده است و ساخت آن هنوز ادامه دارد.


صفحه‌ای که هم‌اکنون شاهد آن هستید نیز نسخه‌ی آنلاین و تحت وب حساب جفر است تا برای همه اشخاص با هرگونه ابزاری قابل استفاده باشد.

واژه یاب

ورودی

تعداد حروف واژه:

  

توضیح

از این بخش برای یافتن کلمات مختلف استفاده می‌شود.

شما چند حرف دلخواه وارد می‌کنید و مشخص می‌کنید که کلماتی که می‌خواهید پیدا شوند، چند حرفی باشند تا برنامه همه کلمات آن حروف پیدا شوند.

فایده : برای به دست آوردن کلمات مختلف در مستحصله یا حتی بازی‌های کلمه‌ای!

واژه‌ها